Selskapet

Brand Majorett er grunnlagt i 2001 som et selskap for bygging av laftehus. Vi produserer laftehus for det norske og estiske markedet. Kredittinformasjonsselskapet Krediidiinfo AS tildelte oss i 2007 tittelen Framgangsrikt Estisk Foretak for våre svært gode resultater. Vi har produsert hus til Synnfjell i Norge, der vi samarbeider med selskapet Oppland Bygg & Anlegg. Vi har også et aktivt samarbeid med Viking Windows AS.

Husene produseres av erfarne byggmestre som håndarbeid, og den ferdige produksjonen transporterer vi til det sted byggherren angir, der vi selv står for monteringen. Ettersom husene er laget for hånd, er hvert hus enestående og laget med hensyn til kundenes individuelle ønsker.

I vårt arbeid legger vi først og fremst vekt på kvalitet og pålitelighet – for oss er det av sentral betydning å oppfylle kontraktene innen avtalt frist, uten at dette går ut over kvaliteten.

Produkter

29629194Produksjonen foregår i tre mønetakshaller, 750 m2, 650 m2 og 600 m2, på den måten unngår vi at vær og vind skader produktene, og vi kan arbeide uansett vær.

Som materiale bruker vi massivt tømmer. Kvalitetstømmer av furu er hogd om vinteren, dette for å unngå sopp, råte og blåved. Etter barking lagres tømmeret under tak, der det står i inntil 1 år, før tømmeret kantes i samsvar med prosjektet. Ettertørkingen sørger for et fuktighetsnivå på 18% både inni og utenpå. Tørketeknologien er utarbeidet av vårt selskapet for å unngå at tømmeret skal sprekke ved tørking.

49310001Ved håndlafting kan vi ta hensyn til treets særegenheter, noe som er umulig ved industriell produksjon. Da blir alt som er gjort for hånd synlig (øksehogg osv). Et håndlaftet hus er et kunstverk en legger sjelen i, som med sin i øynefallende særegenhet, kvalitet og unikalitet tilfredsstiller de mest kravstore kunder.

Vi bruker tradisjonell skandinavisk teknikk i byggingen av håndlaftede hus. Når vi lager de norske lafteknutene, bruker vi originale norske kvalitetsøkser.

I 2009 ble det ferdigstilt et materiallager for skurvirke med størrelse 270 m2

p6170022 p6170031

I 2008 ble det ferdigstilt et anneks der det er installert en båndsag med 12 m lang ramme. Til annekset hører også et vedlikeholdsrom for båndsagen (24 m2) og et mekanikerrom (24 m2).

06070156 p6170024 p6170032 p6170034