Om företaget

Varumärket Majorett skapades 2001 för tillverkning av timmerhus för den skandinaviska och estniska marknaden. Estniska kreditupplysningsföretaget Krediidiinfo AS har sedan 2007 tilldelat oss titeln Framgångsrikt Estniskt Företag för mycket bra finansresultat. Vi har tillverkat hus till Synnfjell i Norge. Vi bedriver nära samarbete med fönstertillverkaren Viking Windows AS

Våra hus uppförs manuellt av erfarna hantverkare, färdiga produkter levereras till kundens önskade adress och monteras där av oss. Eftersom våra hus är handhuggna, är varje hus unikt och byggt efter kundens individuella önskemål.

I vårt arbete prioriterar vi framförallt hög kvalitet och tillförlitlighet – det är mycket viktigt för oss att fullgöra tecknade avtal till utlovad tid, utan att kompromissa på kvalitet.

Tillverkning

Palkmaja valmistamineVåra produkter tillverkas i tre stycken industrihallar på 750 m2, 650 m2 och 600 m2, vilket gör det möjligt att eliminera negativ väderpåverkan på produkter och arbeta oberoende av väderförhållanden.

Som material används massivt timmer. Furu- och grantimmer av bra kvalitet är avverkat vintertid för att undvika svampangrepp, röta och blånad. Timret avbarkas och lagras därefter under tak i upp till 1 år, varefter stockarna sågas upp efter byggritningar. Med hjälp av eftertorkning uppnås 18 % fukthalt både på insidan och utsidan. Vi har tagit fram en egen torkningsteknik som garanterar att timret inte spricker vid torkning.

tapi valmistamineVid handtimrade hus är det möjligt för oss att följa timrets naturliga linjer, vilket är omöjligt vid industriell tillverkning. Dessutom blir alla omsorgsfullt utförda hantverksgrepp (yxhugg mm) synliga på ett vackert sätt. Ett handtimrat hus är en produkt av en kreativ process där man lägger ned hela sin själ, vilket resulterar i ett hus med egen särprägel, hög kvalitet och unikhet som är till belåtenhet även för kunder med de allra högsta kraven.

Vi bygger våra hus med hjälp av traditionell nordisk teknik för handtimring. För norsk knuttimring använder vi norska originalyxor av mycket hög kvalitet.

Sedan 2009 torkar vi virket som används för hustillverkning i vårt nybyggda virkeslager på 270 m2 i minst 2 till 3 år

saematerjali hoidla saematerjali hoidla

2008 färdigställdes vår sågverksanläggning för den 12 m långa bandsågen. Anläggningen inrymmer dessutom ett servicerum (24 m2) och mekanikerrum (24 m2) för sågen.

06070156 p6170024 p6170032 p6170034